ZO SZV Levice 2%

Touto cestou chcem poprosiť všetkých Vás, ktorí môžu prispieť našej organizácii nech tak urobia a nenechajú prepadnúť svoje 2% v prospech štátu. Ešte raz ďakujem v mene celej ZO. Tlačivo na 2% už predvyplnené TU.

Otvor...

Pozvánka na prednášku

Vážené priateľky a priatelia včelári Oznamujem Vám že dňa 29.februára 2024 o 16.00 hodine v Tekovskom múzeu, na ulici Sv.Michala 40, Levice, podľa plánu organizujeme prednášku na tému: Prevencia a tlmenie chorôb včiel, liečenie včiel v priebehu roka.…

Otvor...

Obežník č.15

Obežník SZV Č. 15/2023 K Odvodu Členských Príspevkov Na Rok 2024 V zmysle Stanov SZV §5 bod 2 písmeno d), členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.1. príslušného roka, člen bez včelstva uhradí členský príspevok vo výške jedného včelstva.…

Otvor...

Obežník č. 14

Obežník SZV Č. 14/2023 Usmernenie Výkonného Výboru SZV K Členským Schôdzam A Konferenciám ZO SZV V Roku 2024 USMERNENIE K ČLENSKÝM SCHÔDZAM ZO SZV   Členské schôdze a konferencie ZO SZV majú vyhodnotiť doterajšiu prácu výborov ZO SZV…

Otvor...

Výročná členská schôdza ZO SZV Levice

Vážené priateľky a priatelia včelári Výbor ZO SZV Levice Vás čo najsrdečnejšie pozýva na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa bude konať dňa 5.februára 2023 v C.K. Junior na Sládkovičovej ulici č.2 so začiatkom o 9:00.

Otvor...