POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU – Kalná nad Hronom

Výbor ZO SZV Levice dňa 06.6.2018 schválil témy prednášok v podpornom roku 2018/2019. Dňa 19.03.2019 ( v utorok ) o 17.oo hod. sa uskutoční prednáška na tému “Prevencia a tlmenie chorôb včiel” –  Nozematóza apis i ceranae, prednášajúci doc.Ing.Ján Haščík, PhD. Prednášajúci je tajomníkom ZO Stupava, člen…

Otvor...