Výročná členská schôdza ZO SZV Levice

Vážené priateľky a priatelia včelári Výbor ZO SZV Levice Vás čo najsrdečnejšie pozýva na Výročnú členskú schôdzu ktorá sa bude konať dňa 5.februára 2023 v C.K. Junior na Sládkovičovej ulici č.2 so začiatkom o 9:00.

Otvor...