Školenia

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

 

Vážení včelári, predstavitelia včelárskych organizácii,

 

Dovoľte, aby sme vás informovali o termínoch preškolení AUVL pre rok 2019:

14. 12. 2018 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11. 01. 2019 Bratislava ŠVPS SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
18.1.2019 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599, Liptovský Hrádok
25. 01. 2019 Banská Bystrica Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
1.2.2019 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
08. 02. 2019 Lužianky  (pri Nitre) Výskumný ústav živ. výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
15. 02. 2019 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

 

Záujemcom o absolvovanie kurzu doporučujeme NEODKLADNÉ prihlásenie sa na uvedené zverejnené termíny, nakoľko ďalšie termíny sa na predmetný kurz (AUVL-preškolenie) v roku 2019 nebudú doplňovať  a prvý kurz je už budúci piatok 14. decembra 2018 (nasledujúci 11.01.2019, vid. tab.vižšie).

Registračný formulár nájdete na stránke  https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/pokrocily.html

 

Prosíme o príchod účastníkov na jednotlivé kurzy najneskôr do 9:00 hod (predpokladané ukončenie do 17 tej hodiny)