Kontakt

Predseda oblastnej organizácie – Slovenský zväz včelárov Levice

Dušan Kollár

Tel. kontakt: +421 903 795 356

E-mail: kollardusanvc@gmail.com

 

 

Ing. Andrea Pálinkášová

E-mail: zo.levice.szv@gmail.com