Kontakt

Sídlo organizácie: Pri Podlužianke 8, 93401 LEVICE

Predseda oblastnej organizácie – Slovenský zväz včelárov Levice

Dušan Kollár

Tel. kontakt: +421 903 795 356

E-mail: kollardusanvc@gmail.com

 

Tajomník oblastnej organizácie SZV Levice:

Ing. Miroslav Tkáč

Tel. kontakt: +421 909 187 554

E-mail: zo.levice.szv@gmail.com

 

Predseda revíznej komisie:

Ing. Ladislav Benčať

Tel. kontakt: +421 915 104 295