Preškolenie AUVL v roku 2018,2019.

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok st 5. 12. 15:11 komu: Vážení včelári, predstavitelia včelárskych organizácii,   Dovoľte, aby sme vás informovali o termínoch preškolení AUVL pre rok 2019: 14. 12. 2018 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie…

Otvor...

Ošetrenie včelstiev AEROSOLOM prístrojom VATT.

Oznamujem členom našej organizácie ZO SZV Levice, aby využili počasie na ošetrenie svojich včelstiev a zlikvidovali roztoča VARROA  DESTRUCTOR aerosolom pomocou vyvíjača. Obráťte sa na odborníkov, ktorí sú poverení pracovať s prístrojom. Predseda ZO SZV Levice.

Otvor...