2% za rok 2020

Vážené priateľky a priatelia včelári Tak ako v minulých rokoch sa aj v tomto roku ZO SZV Levice uchádza o poukázanie podielu 2% alebo 3% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb pre ZO SZV Levice, z…

Otvor...