Vnútorná smernica č.1 ZO SZV Levice

  Príloha k zápisnici zo zasadnutia výboru ZO SZV Levice zo dňa 29.6.2020 Vnútorná smernica č.1/2020 pre prijímanie nových členov ZO SZV Levice. 1. Pre záujemcov o členstvo v ZO SZV Levice ktorí ešte nemajú…

Otvor...