Pozvánka na oslavu 100. výročia ZO SZV Levice

Základná organizácia Slovenský zväz včelárov Pri Podlužianke 8, 934 01  L e v i c e

                                      

Pozvánka na oslavu 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku a založenia ZO SZV LEVICE.

 

Pred 100 rokmi, dňa 15. augusta 1919, v bratislavskej Redute z iniciatívy Ministerstva orby

Československej republiky, okresné včelárske spolky založili Zemské ústredie včelárskych

spolkov na Slovensku. Do dnešného dňa zanechali základy Slovenského včelárstva.

Slovenský zväz včelárov ZO Levice si dňa 14.septembra 2019 pripomína toto výročie

oslavou v priestoroch Tekovského múzea na Levickom hrade, Sv.Michala 40, Levice.      

Pri tejto príležitosti si Vás dovoľujem v mene Výboru ZO SZV Levice pozvať na oslavu tejto

udalosti. ( Pozvánka je pre včelára + jeden rodinný príslušník)

PROGRAM:

09.30 – 10.00     Prezentácia

10.00                    Včelárska hymna

10.05                    Privítanie hostí

10.10                    Slávnostný príhovor predsedu ZO SZV o histórii včelárstva

10.30                    Prednáška na tému: Včelárstvo na Slovensku a vo svete, jeho história a vývoj.

Prednášajúci:  Rudolf Moravčík, ml.

12.15                    občerstvenie v areáli ( guláš ), pagáče, medovina

Popoludní:          Výstava včelárskych zariadení, úľov,  nástrojov a pomôcok s odborným výkladom.

Možnosť prehliadky exponátov múzea.

15.00                   Ukončenie osláv

Počas akcie bude k dispozícii stánok s občerstvením (pivo, nealko, káva),

a tiež možnosť zakúpiť si včelárske potreby a pomôcky, prípadne objednať úle.

Včelám zdar!

S úctou k Vám.

Výbor ZO SZV Levice

 

 

*z dôvodu zabezpečenia občerstvenia je nutné obratom, potvrdiť svoju účasť – emailom alebo telefonicky, či SMS – tajomníčke ZO  ( 0911 654 327 ) najneskôr  do  2.9.2019.