Autobusový zájazd do Trenčína

Vážené priateľky a priatelia včelári

ZO SZV Levice organizuje dňa 23.apríla t.j. v sobotu autobusový zájazd na výstavu Včelár a Medovinka roka – Trenčín. Kto bude mať záujem o tento zájazd nech sa prihlási e-mailom na adresu ZO SZV Levice do 19.apríla 2022 t.j. do 18.00 hodiny. Pre členov ZO SZV Levice bude zájazd zdarma, pre rodinného príslušníka bude poplatok 5,00 €.  Podľa počtu prihlásených bude objednaný autobus.
S pozdravom

Ing. Miroslav Tkáč
zo.levice.szv@gmail.com