Upozornenie: Od 1.1.2023 Zatiaľ Nie Je Možné Vykonávať Nákupy A Realizovať Aktivity Podľa Nariadenia Vlády

Dôležitý oznam - Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Vážení členovia SZV,

Informujeme Vás, že Nové nariadenie vlády na podporný rok 2023 (1.1.2023 – 30.7.2023) pre sektor včelárstva bolo schválené vládou SR s pripomienkami (29.12.2022).

Nariadenie vlády k 2.1.2023 ešte nebolo zverejnené na stránke MPRV a PPA k nemu ešte nevydala novú príručku s prílohami (presný dátum zatiaľ nie je známy).

Žiadame Vás aby ste do vydania obežníka SZV k čerpaniu podpory na rok 2023 od 1.1.2023 nevykonávali žiadne nákupy a nerealizovali žiadne aktivity.

Aký by mal byť postup?

  1. MPRV zverejní na svojom webovom sídle nové nariadenie vlády
  2. PPA zverejní na svojom webovom sídle príručku pre žiadateľa
  3. VV SZV schváli a zverejní na svojom webovom sídle obežník k čerpaniu podpory
  4. ZO SZV / KČ SZV zašlú žiadosti o poskytnutie pomoci na S-SZV
  5. SZV zašle žiadosť za všetky ZO a KČ na PPA
  6. PPA následne musí rozhodnúť o schválení žiadosti SZV
  7. SZV informuje ZO SZV / KČ SZV, že môžu realizovať nákupy a aktivity podľa nové nariadenia vlády.

 

Veríme, že tento stav sa čoskoro zmení a budeme môcť žiadať o poskytnutie pomoci o čom Vás budeme bezodkladne informovať.