Dotácie

Slovenský zväz včelárov vypracoval nový Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019 – 2022 spolu s Nariadením vlády SR (ďalej v texte len „NV“), ktorý ku dnešnému dňu 6.5.2019 nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu Vám zasielame pokyny k žiadosti o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 135/2017 Z. z. na podporný rok 2019/2020 v nezmenenej podobe.

Majte, prosím, na pamäti dôležité dátumy:

Podanie žiadosti o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020

(príloha č.3)

do 3.júna 2019
Čerpanie dotácie od 1. augusta 2019 do 1. júla 2020
Podanie návrhu projektu podľa § 3 ods.1. písm. c) NV 135/2017 do 30. apríla 2019
Podanie priebežnej správy k projektu podľa § 3 ods.1. písm. c) NV 135/2017 do 31. mája 2020

 

Uzávierka prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2019/2020 do 30. apríla 2020*

do 1.júla 2020

*Pre opatrenia podľa § 1, vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je schválený žiadateľ povinný odovzdať doklady do 30. apríla 2020

 

 

Súvisiace dokumenty:

 

Priloha_2_prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-2018_20…

Priloha_8_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2019-2020

Priloha_9_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2019-2020 VZOR

Priloha_10_Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov

 

Priloha_10_Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov

 

Priloha_1_NV 135_2017

 

Obežník SZV 3-2019 ziadost_o_poskytnutie_pomoci

 

Priloha_4_Smernica č. 6_2018 výstavníctvo a marketing

 

Priloha_6_Usmernenie 2_2018 upravujúca podmienky predkladania projektov ...

 

Priloha_5_Smernica 7_2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na...

 

Priloha_7_Usmernenie SZV č. 3_2018 K zriadenu a cinnosti VK

 

Priloha_3_USMERNENIE SZV č. 1_2018 _ k predkldaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa NV 135