Tlačoviny predplatné

Vážené priateľky a priatelia včelári

2.9.2021 som Vám poslal mail pre objednávanie tlačovín ktoré ponúka dodať SZV na rok 2021.

Vzhľadom na to, že ste pri svojich povinnostiach asi zabudli, že ukončenie termínu objednávania bol 20.11.2021, pripomínam Vám to , lebo po tomto termíne už nebudem môcť urobiť hromadnú objednávku na predmetné tlačoviny. Pre ľahšiu prehľadnosť aby ste nemuseli otvárať celý obežník Vám v skratke vypíšem niekoľko bežne objednávaných tlačovín.

PREDPLATNÉ ČASOPISOV 2022.

Časopis Včelár 2022(celoročné predplatné 1-12)
Cena pre hromadné objednávky pre členov SZV: 12,00 €

Časopis Včelařství 2022(celoročné predplatné 1-12)
Cena:18,00 €
Časopis vydáva Český zväz včelárov.

VČELÁRSKY ZÁPISNÍK 2022, cena: 0,50 €
Praktický zápisník pre včelára suceleným harmonogramom akcií počas celého
roka spolu s kontaktmi na prednášajúcich odborníkov akalendárom včelára.

STOLOVÝ KALENDÁR VČELÁRA 2022, cena: 2,00€
Stolový kalendár včelára na rok 2022–Malá tajomná včela.

Odborné včelárske preklady 2022(diel I. aII.)
Cena:18,00 €
Publikácia je zameraná na odborné preklady zahraničných
publikovaných vedeckých článkov ovčelách avčelárstve .

ZO SZV Levice bude objednávať hromadnou objednávkou ponúkané tlačoviny ktoré si vyberiete z ponuky. Váš záväzný výber mi pošlete mailom do 20.11.2021 a zároveň zašlete na náš účet vedený vo Fio Banke č. účtu: SK4083300000002601782940 finančnú čiastku ktorú si sami vypočítate na základe vybraných tlačovín ktoré si objednávate. Finančná čiastka ktorú zaplatíte musí byť rovnaká ako bude uvedená v záväznej objednávke tlačovín ktorú mi pošlete mailom.

Variabilný symbol bude Váš kód farmy v CEHZ. Keď nemáte kód farmy nepíšte tam nič, ale do správy pre prijímateľa a to všetci či máte kód farmy alebo nie uveďte Vaše meno s poznámkou objednávanie tlačovín.

Na základe vašich požiadaviek  a zaplatenej finančnej čiastky, objednám hromadnou objednávkou vybrané tlačoviny.

V maily mi uveďte aj presnú adresu na ktorú Vám budú doručované objednané periodiká(časopis Včelár, časopis Včelářství, Odborné včelárske preklady 2022)