Výbor ZO SZV Levice

Vážené priateľky a priatelia včelári

Výbor ZO SZV Levice Vás týmto  čo najsrdečnejšie pozýva na Výročnú členskú schôdzu ZO SZV Levice, ktorá sa bude konať dňa 22.5.2022 v CK Junior , Sládkovičová ul.2 so začiatkom o 9:00. Program schôdze Vám prikladám v Prílohe.
Prosím Vás o odpoveď či sa schôdze zúčastníte, z dôvodu zabezpečenia občerstvenia po ukončení schôdze.