Obežník SZV č. 6/2022 k účasti na medzinárodnej súťaži APIMONDIA 2022

Bližšie informácie na SZV tu kliknite