POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU – Kalná nad Hronom

Výbor ZO SZV Levice dňa 06.6.2018 schválil témy prednášok v podpornom roku 2018/2019. Dňa 19.03.2019 ( v utorok ) o 17.oo hod. sa uskutoční prednáška na tému “Prevencia a tlmenie chorôb včiel” –  Nozematóza apis i ceranae, prednášajúci doc.Ing.Ján Haščík, PhD. Prednášajúci je tajomníkom ZO Stupava, člen…

Read More

Výpočet dotácií a členské poplatky

VÝPOČET  DOTÁCIÍ  A ČLENSKÉ POPLATKY:   Dotácia za opeľovanie (za rok 2018)       +  1,91 €   x  počet včelstiev platných na rok 2018 (t.j. nahlásených ku dňu 30.9.2017)   Dotácia za liečivá (za rok 2018)         …

Read More

2% z daní

Vážený včelári, Výbor Slovenský zväz včelárov Základná organizácia Levice si Vás dovoľuje požiadať o poukázanie 2 % z dani z príjmov v prospech SZV ZO Levice: Identifikačné údaje na poukázanie 2 %: Občianske združenie: Slovenský zväz včelárov…

Read More

Preškolenie AUVL v roku 2018,2019.

Ústav včelárstva Liptovský Hrádok st 5. 12. 15:11 komu: Vážení včelári, predstavitelia včelárskych organizácii,   Dovoľte, aby sme vás informovali o termínoch preškolení AUVL pre rok 2019: 14. 12. 2018 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie…

Read More

Ošetrenie včelstiev AEROSOLOM prístrojom VATT.

Oznamujem členom našej organizácie ZO SZV Levice, aby využili počasie na ošetrenie svojich včelstiev a zlikvidovali roztoča VARROA  DESTRUCTOR aerosolom pomocou vyvíjača. Obráťte sa na odborníkov, ktorí sú poverení pracovať s prístrojom. Predseda ZO SZV Levice.

Read More